Grenscorrectie Nissewaard Hellevoetsluis (Oudenhoorn)
Oudenhoorn polder

De woonplaats Oudenhoorn (ruim 1100 inwoners en een oppervlakte van 15 km2) maakte deel uit van de voormalige gemeente Bernisse en na de vrijwillige fusie tussen Bernisse en Spijkenisse sinds 1 januari 2015, van de gemeente Nissewaard. De inwoners van Oudenhoorn hebben sinds 2012, in aanloop naar de fusie, gepleit voor een indeling van de woonplaats Oudenhoorn bij de gemeente Hellevoetsluis. Uit een draagvlakonderzoek, uitgevoerd door de gemeente Bernisse (juni 2014) was de opkomst 72% waarvan 93% zich uitsprak voor een grenscorrectie met Hellevoetsluis.

De raden van de gemeente Nissewaard en Hellevoetsluis zijn al sinds 1 januari 2015 verdeeld over een vrijwillige grenscorrectie.

De provincie heeft een ultieme poging gedaan tot bemiddeling tussen Nissewaard en Hellevoetsluis: er is een provinciaal eindbod ingebracht ten aanzien van een door Hellevoetsluis aan Nissewaard te betalen bedrag bij een overgang van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis. De raad van Hellevoetsluis heeft daar unaniem mee ingestemd terwijl de raad van Nissewaard het bod met 17 stemmen voor en 18 stemmen tegen heeft verworpen.

Op 10 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden.

De herindelingsregeling houdt in dat door middel van een grenscorrectie de woonplaats Oudenhoorn, gemeente Nissewaard, per 1 januari 2018 toegevoegd wordt aan de gemeente Hellevoetsluis.

Op 1 november besprak de commissie Bestuur en Middelen van de provincie Zuid-Holland het voorstel Herindelingsregeling.

Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten de herindelingsregeling vastgesteld. Op 1 januari 2018 wordt de woonplaats Oudenhoorn ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis.