Proces
Op 7 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten met de colleges van Burgemeester en Wethouders van Nissewaard en Hellevoetsluis arhi-overleg gevoerd over de wens van de provincie voor een grenscorrectie. In dat overleg hebben beide gemeenten vragen gesteld en hun standpunten nader toegelicht.

De volgende stap in dit arhi-traject is op 20 juni 2017 genomen. Gedeputeerde Staten hebben op die dag het Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis vastgesteld. In dat herindelingsontwerp kiezen Gedeputeerde Staten voor een grenscorrectie tussen de gemeente Nissewaard en de gemeente Hellevoetsluis waarbij de woonplaats Oudenhoorn zal worden ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis. Bij dat herindelingsontwerp is een kaart gevoegd.