Herindeling Noordwijk-Noordwijkerhout
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben via een herindelingsontwerp aangegeven in principe te willen fuseren per 1 januari 2019.

Op 6 juli 2017 hebben de raden van Noordwijk en Noordwijkerhout een herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vastgesteld. Dit herindelingsadvies maakt deel uit van het proces om te komen tot deze fusie.

De ministerraad is 7 september 2017 akkoord gegaan met het aanbieden van het wetsvoorstel herindeling Noordwijk en Noordwijkerhout voor advies door de Raad van State. Nadat de Raad van State advies heeft gegeven worden de wetsvoorstellen in de periode van oktober – december aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Op 6 juli 2017 is door de raden van Noordwijk en Noordwijkerhout een herindelingsadvies vastgesteld.

Dit herindelingsadvies is door Gedeputeerde Staten voorzien van een positief advies en toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gedeputeerde Staten onderschrijven de mening van de raden van Noordwijk en Noordwijkerhout dat de nieuwe gemeente voor een langere termijn in staat is om haar taken uit te voeren. Uit de herindelingscan is bovendien gebleken dat er een gezonde financiële basis is voor de nieuwe gemeente.

De naam van de nieuwe gemeente wordt Noordwijk.

GS (Gedeputeerde Staten) hebben hun standpunt weergegeven in een brief aan de minister. Deze brief en de bijlagen staan bij de documenten.

Kaart herindeling Noordwijk-Noordwijkerhout

Kaart herindeling Noordwijk-Noordwijkerhout

Volg @zuid_holland