Ter inzage en meepraten
Ter inzage

Het herindelingsontwerp lag tot en met 21 november 2016 ter inzage bij de 5 gemeentehuizen in de Hoeksche Waard en bij het provinciehuis in Den Haag.
Op 13 oktober 2016 heeft gedeputeerde Rogier van der Sande een toelichting gegeven op het herindelingsontwerp.

Zienswijze

Iedereen kon zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Dat kon zowel instemmend of niet instemmend en ook was het mogelijk om correcties en wijzigingen op het herindelingsontwerp voor te stellen. De provincie vroeg in ieder geval of u uw mening wilde geven over:

  • of u voor een herindeling bent en waarom?
  • of u tegen een herindeling bent en waarom?
  • wat u vindt van de invoeringsdatum van 1 januari 2020?
  • welke aanvullingen of verbeteringen u heeft op het herindelingsontwerp?
  • of u nog overige opmerkingen of zaken heeft die u wilt meegeven?

Alle zienswijzen zijn met de gemeenten gedeeld.

Vervolgproces

De gemeenten konden tot en met 23 december 2016, rekening houdend met de zienswijzen ingediend door inwoners en bedrijven, hun zienswijzen op het herindelingsontwerp indienen. Er zijn ruim 1500 zienswijzen ontvangen. De Wet arhi kent geen momenten meer waarop de inwoners en bedrijven worden gevraagd naar hun mening. Gedeputeerde Staten stellen aan de hand van de zienswijzen een herindelingsadvies op. Provinciale Staten besluiten over het herindelingsadvies. Deze wordt na positief besluit verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard of voor vragen kunt u: