Onderzoek lokaal bestuur
De provincie baseert zich als het gaat over de bestuurlijke inrichting en de kwaliteit van het openbaar bestuur niet alleen op maatschappelijke opgaven en inhoudelijke vraagstukken, maar ook op feitelijke inzichten en empirische gegevens. Wij vinden het belangrijk om te kunnen bijdragen aan nationale discussies over ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zoals intergemeentelijke samenwerking en nieuwe vormen van democratie.


Bestuurskwaliteit, ruimte en economie in samenhang

In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben de professoren Frank van Oort, Ton van Raan en Pieter Tordoir in 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de ruimtelijke structuur, economische prestaties en bestuurlijke organisatie elkaar beïnvloeden. Het onderzoeksrapport bestaat uit 3 onderdelen: een essay, een verdiepingsstudie en een samenvatting in de vorm van een two-pager.

Zuid-Hollandse netwerken

Professor P.P. Tordoir heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de intergemeentelijke samenhang van (kernen van) gemeenten in Zuid-Holland. Hierdoor is een beeld ontstaan hoe de oriëntatie op de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - zowel tussen als binnen de gemeenten kan verschillen.

Kernendemocratie en participatie

De democratie en de verhoudingen tussen bestuur en bevolking zijn in transitie. De provincie vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de Nederlandse democratie, welke experimenten er ontstaan en wat succesvolle voorbeelden zijn van participatie. Met de kennis die wij via dit onderzoek opdoen kunnen we 1) zelf onze participatie met inwoners zo goed mogelijk vormgeven en 2) gemeenten stimuleren en helpen inwoners te blijven betrekken bij de politiek. Zo houden we gezamenlijk de kwaliteit van het openbaar bestuur op peil. Een sterke (lokale) democratie betekent een sterke provincie. Het onderzoek heeft geleid tot de handreiking kernendemocratie.