Herindeling Vijfheerenlanden
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. Met de fusie ontstaat een middelgrote gemeente van ongeveer 55.000 inwoners. Omdat de huidige provinciegrens door deze nieuwe gemeente loopt, zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht beiden betrokken bij de procedure.

Kaart nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Kaart-gemeenten-Alblasserwaard

Procedure Wet algemene regels herindeling

Een gemeentelijke herindeling is een ingrijpend proces. Dit proces staat in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi).  Ook de provincie kan een dergelijke Arhi-procedure starten.

Volg @zuid_holland op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.