Derde Merwedehaven
Tot 31 december 2012 werd er afval gestort op de Derde Merwedehaven in Dordrecht.

De vuilstort wordt afgedicht en voorzien van een drainage voor regenwaterafvoer. Daarna wordt een zogenoemde leeflaag aangebracht en het recreatiegebied wordt ingericht. Het nieuwe recreatiegebied is naar verwachting in 2022 klaar.

Er is rusttijd nodig om het gestorte materiaal in te laten klinken. Op die manier wordt een stabiele en veilige situatie bereikt, zodat in 2020/2021 een bovenafdichting met leeflaag kan worden aangebracht.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.