Ter inzage: Ontwerpbesluit Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard
Het Ontwerpbesluit Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard ligt ter inzage van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016.

U kunt het ontwerpbesluit veiligheidscontour digitaal inzien op deze pagina en op de volgende websites:

Het document ligt ook tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • provincie Zuid-Holland, op Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • gemeente Rotterdam, bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a
 • Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14, Rotterdam
 • gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 in Poortugaal

Toelichting

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam hebben het voornemen om gebruik te maken van hun bevoegdheid op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen om een veiligheidscontour vast te stellen rond de Eemhaven en het Distripark Albrandswaard. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de ligging van de contour is het uitgangspunt dat deze geen onnodige beperking betekent voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.

Schriftelijke zienswijze indienen

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar 1 van de volgende locaties:

 • Burgemeester en wethouders gemeente Rotterdam
  Door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
 • Burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard
  t.a.v. de heer S. van Schagen, Postbus1000, 3160 GA Rhoon
 • Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
  t.a.v. mevrouw P.A. van der Goot, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Mondelinge zienswijze

U kunt gedurende deze termijn ook mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische afspraak doen op het kantoor van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, Wilhelminakade 179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw I. Dorsman, 0104896262 of de gemeente Albrandswaard met de heer S. van Schagen 0105061804.


Kaart veiligheidscontour

Kaart Eemhaven en distripark Albrandswaard

Bekijk de kaart met de veiligheidscontouren Eemshaven en distripark Albrandswaard.