Ter inzage: Wijziging ligging veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard
Het ontwerpbesluit tot herziening van de veiligheidscontour ‘Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard’ ligt ter inzage vanaf maandag 7 mei 2018 tot en met 15 juni 2018.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam zijn van plan een herziene veiligheidscontour vast te stellen rond de Eemhaven in Rotterdam en het Distripark in Albrandswaard. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. Bij de voorgestelde ligging van de contour is het uitgangspunt dat het geen onnodige beperkingen betekenen voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbesluit veiligheidscontour digitaal inzien op deze pagina en tijdens kantooruren op de volgende locaties:

 • provincie Zuid-Holland, bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5, Poortugaal

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen over het ontwerpbesluit voor de veiligheidscontour schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Het betreft zienswijzen die verband houden met de voorgestelde wijziging ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Al-brandswaard. Uw zienswijze kunt u sturen naar 1 van de volgende adressen:

 • Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard
  t.a.v. dhr. A. Kazen
  Postbus1000
  3160 GA Rhoon
 • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
  t.a.v. dhr. L. Noordam
  Postbus 90602
  2509 LP Den Haag