Omgevingswet
De Omgevingswet schrijft voor dat overheden 1 integrale omgevingsvisie moeten hebben, zelf regels moeten bundelen en alle informatie moeten digitaliseren. De nieuwe wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Onderwerpen als milieu, bodem, water, ruimtelijke ordening, erfgoed en natuur kunnen daardoor beter op elkaar afgestemd worden. Voor burgers en bedrijven komt er 1 digitaal loket voor vergunning aanvragen. Bij grote projecten wordt burgerparticipatie verplicht.

Volg ons op Twitter

Op onderstaande tijdlijn ziet u tweets van de provincie Zuid-Holland. Kunt u deze tweets niet of moeilijk lezen? Kijk dan op https://twitter.com/zuid_holland.

Partners