OmgevingswetDe Omgevingswet schrijft voor dat overheden 1 integrale omgevingsvisie moeten hebben, zelf regels moeten bundelen en alle informatie moeten digitaliseren. De nieuwe wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Onderwerpen als milieu, bodem, water, ruimtelijke ordening, erfgoed en natuur kunnen daardoor beter op elkaar afgestemd worden. Voor burgers en bedrijven komt er 1 digitaal loket voor vergunning aanvragen. Bij grote projecten wordt burgerparticipatie verplicht.