€200.000 subsidie voor verbeteren winkel- en centrumgebieden

Gepubliceerd op 10 september 2018De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en leegstand tegen te gaan.

Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ vastgesteld. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied.

Subsidieregeling voor kleinere winkel- en centrumgebieden

De subsidieregeling wordt dit jaar voor de tweede keer opengesteld. Eerder konden centra van middelgrote gemeenten een aanvraag indienen, aangezien de problematiek daar relatief complex is. Toen maakten 19 centra gebruik van de regeling. Bij deze tweede openstelling kunnen de kleinere winkel- en centrumgebieden tussen 17 september en 14 december een aanvraag doen. Ook daar zijn namelijk kansen voor versterking van de gebieden. De winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Er is maximaal €200.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal €20.000 per project (50% van de totaalkosten). Er wordt slechts 1 keer subsidie gegeven per winkel- of centrumgebied.


Volg @zuid_holland op Twitter