Voorbeeld bouwlocaties
bouwlocatie header

Algemene regels voor bouwen

Goede ruimtelijke ordening

Voor het toestaan van bebouwing staat een goede ruimtelijke ordening centraal. De ruimte in stedelijk gebied dient optimaal benut te worden. Met het doorlopen van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd; ook voor het bouwen van bouwwerken.

De provincie heeft het Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) binnen de provincie in kaart gebracht. Dit is het stedelijk gebied, maar ook dorpen en lintbebouwing. Binnen de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geniet een bouwlocatie binnen het BSD de voorkeur boven een locatie buiten de BSD. Dit geldt ook voor voormalige stortplaatslocaties.


Bouwlocatie Leimuiden-West

nieuwkoop

Deze voormalige stortplaats was in gebruik van 1928 tot en met 1947. De oppervlakte van de stortplaats was 13 ha. Het ontwikkelproject 'Leimuiden-West' omvat woningen en sportlocaties.

Lees hier het plan van projectontwikkelaar Vibu en de gemeente Kaag en Braassem. Klik op de link; een pdf wordt geopend.

Project Zuidhoek en Meijepark

Meijepark2

In 1999 is vastgesteld dat sprake is van humane risico’s op het Meijepark, het terrein Camping de Roerdomp en 2 recreatiegebiedjes (kampeerterrein, speelweide met zwemsteiger).

De oorzaak van de verontreiniging is de aanwezigheid van een voormalige stortplaats met huishoudelijke afvalstoffen. Klik op de link; een pdf wordt geopend.