Aangescherpt kustbeleidDe provincie voegt de rustige stranden, liggend tussen de duinen en de zee, toe aan het Natuur Netwerk Nederland. Hiermee geeft de provincie deze stranden de hoogste beschermingsstatus. Nieuwe verblijfsrecreatie is hier niet toegestaan. Het versterken van de natuur en behoud van de rust heeft hier de prioriteit. Nieuwe ontwikkelingen mogen de natuurlijke processen die zorgen voor duinaangroei niet verstoren. Dit is ook belangrijk voor de bescherming van de kust.

Drukke badplaatsen

Op de stranden bij de drukke badplaatsen (Westland, Hoek van Holland, Kijkduin, Ter Heijde, Den Haag Noordwijk en Katwijk) is beperkt ruimte voor ontwikkeling, zoals strandslaaphuisjes, een horecapaviljoen, een surf- of zeilschool. De toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden blijft daarmee behouden en wordt versterkt. De desbetreffende gebieden zijn hieronder op de kaartbeelden wit gemarkeerd.

Duinen

In het duingebied blijft het strenge beleid gehandhaafd.  Vanwege de hoge natuurwaarden is alleen in uitzonderlijke gevallen bebouwing toegestaan, bijvoorbeeld voor de waterwinning.

Achter de duinen

De provincie en andere betrokken partijen bepalen gezamenlijk de kwaliteit van het gebied achter de duinen. Deze kwaliteit is leidend voor nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft dit beleid vastgelegd in de kwaliteitskaart van Zuid-Holland.


Animatie aanscherping kustbeleid Zuid-Holland

Lichtgroen is bestaand beschermd gebied, donkergroen is aangescherpt beschermd gebied.

Lichtgroen is bestaand beschermd gebied, donkergroen is aangescherpt beschermd gebied.

Lichtgroen is bestaand beschermd gebied, donkergroen is aangescherpt beschermd gebied.