Onze krachtige kust
Onze krachtige kust

In Zuid-Holland zijn we trots op de kust. De natuurgebieden, fraaie landgoederen, kleurrijke bollenvelden, badplaatsen en vele recreatiemogelijkheden maken het een aantrekkelijk gebied. Voor de bescherming van het land en als zoetwaterwingebied zijn de duingebieden en stranden onmisbaar. Naast rust is er ook reuring langs de kust; stille stranden en uitgestrekte duingebieden worden afgewisseld met de drukte en het plezier bij badplaatsen en havens. Ook economisch is de kust van groot belang met het toenemende toerisme, de tuinbouw in het Westland, de bollenteelt en de haven in Rotterdam.

Voor de toekomst van onze krachtige kust zijn inwoners van Zuid-Holland gevraagd hun mening te geven via een enquête en is er een panelonderzoek uitgevoerd. 5 september bespreekt de commissie Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten de uitkomsten. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de Strategische Agenda Kust op. Begin 2019 stelt de provincie de Strategische Agenda Kust vast.

Onze Krachtige Kust

De provincie koestert onze krachtige kust door belangrijke keuzes te maken op het gebied van recreatie, energievernieuwing, kustbescherming en bereikbaarheid.

Resultaten enquête

Wordcloud-resultaten-enquete

De resultaten zijn verwerkt en hebben onder andere geleid tot deze wordcloud. Benieuwd naar alle resultaten? Download het pdf.

Resultaten panelonderzoek

In april 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een panelonderzoek laten uitvoeren naar de mening van inwoners over de kust. Hieraan hebben 2.584 inwoners van Zuid-Holland deelgenomen. De resultaten van het panelonderzoek vindt u hier.

Twitter mee #onzekrachtigekust