Onze krachtige kustOnze krachtige kust

In Zuid-Holland zijn we trots op de kust. De natuurgebieden, fraaie landgoederen, kleurrijke bollenvelden, badplaatsen en vele recreatiemogelijkheden maken het een aantrekkelijk gebied. Voor de bescherming van het land en als zoetwaterwingebied zijn de duingebieden en stranden onmisbaar. Naast rust is er ook reuring langs de kust; stille stranden en uitgestrekte duingebieden worden afgewisseld met de drukte en het plezier bij badplaatsen en havens. Ook economisch is de kust van groot belang met het toenemende toerisme, de tuinbouw in het Westland, de bollenteelt en de haven in Rotterdam.

Voor de toekomst van onze krachtige kust zijn inwoners van Zuid-Holland gevraagd hun mening te geven via een enquête en is er een panelonderzoek uitgevoerd. Nadat de uitkomsten zijn besproken en de Strategische Agenda Kust is opgesteld, wordt begin 2019 de agenda vastgesteld.

Strategische agenda Kust (concept)

Op basis van alle inbreng en ons eigen beleid is de ‘Strategische agenda Kust’ opgesteld in conceptvorm. In de Strategische agenda Kust beschrijft de provincie hoe zij, met andere partijen, gaat samenwerken aan de ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze kust. Denk aan klimaatverandering, de behoefte aan ruimte voor het opwekken van schone energie en de toenemende vraag naar woningen en recreatiemogelijkheden.

Onze Krachtige Kust

De provincie koestert onze krachtige kust door belangrijke keuzes te maken op het gebied van recreatie, energievernieuwing, kustbescherming en bereikbaarheid.

Resultaten enquête

Wordcloud-resultaten-enquete

De resultaten zijn verwerkt en hebben onder andere geleid tot deze wordcloud. Benieuwd naar alle resultaten? Download het pdf.

Resultaten panelonderzoek

In april 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een panelonderzoek laten uitvoeren naar de mening van inwoners over de kust. Hieraan hebben 2.584 inwoners van Zuid-Holland deelgenomen. De resultaten van het panelonderzoek vindt u hier.