Inzet provincieonzekrachtigekust

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een veilige en aantrekkelijke kust en streeft daarbij naar een goede balans tussen natuur, recreatie en economie. De afgelopen jaren heeft de provincie met verschillende partijen samengewerkt aan verbetering van de kust. Zo is het beleid voor strandbebouwing aangescherpt en zijn samen met gebruikers en terreinbeheerders afspraken gemaakt over het beheer van de natuurgebieden.

Een mooi voorbeeld van een innovatieve aanpak is ‘de Zandmotor’ waarbij verbeteringen voor kustverdediging, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand zijn gegaan. Ook de prachtige nieuwe boulevards van Scheveningen en Katwijk laten zien hoe een gezamenlijke aanpak leidt tot fraaie én veilige plekken langs de kust.

Er liggen nieuwe uitdagingen in het verschiet. Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, het klimaat en de groei van de steden vragen om maatregelen die ook van invloed zullen zijn op de kust van Zuid-Holland. Samen met andere partijen moet de provincie hier keuzes in maken. Keuzes die er voor zorgen dat we ook in de toekomst kunnen genieten van onze krachtige kust.


Ideeën en/of meepraten?

Laat het ons dan vooral weten. Vul de enquête in en/of kom naar de Kustdag.