Knikpuntgebieden
Een knikpuntgebied nadert het kritieke moment waarop de bodemdaling het moeilijk maakt om de huidige (meestal agrarische) functie voort te zetten vanwege de hoge kosten voor de waterhuishouding. In een gebiedsproces kan verkend worden of aanpassingen mogelijk zijn of dat er een nieuwe functie nodig en mogelijk is. Opwekking van duurzame energie kan onderdeel zijn van de verkenning naar nieuwe economische functies van het gebied.

Het mogelijk maken van zonnevelden in een knikpuntgebied kan alleen op basis van een integrale gebiedsvisie als resultaat van een gebiedsproces. Er zijn een paar knikpuntgebieden in Zuid-Holland. In het restveengebied bij Moordrecht, gemeente Zuidplas, loopt een verkenning naar de mogelijkheden en toekomstperspectieven voor dit gebied. De resultaten van dit gebiedsproces kunnen worden meegenomen als een verkenning in een ander knikpuntgebied wordt gestart.