CV
Curriculum Vitae

 • Noël van Dooren
 • 12 juli 1967; Ewijk Nederland
 • Huidige woonplaats: Utrecht

Noël van Dooren (1967) is landschapsarchitect (Wageningen Universiteit, 1991). Zijn loopbaan kent verschillende gezichten. Hij werkte 5 jaar bij H+N+S Landschapsarchitecten en werd vervolgens zelfstandig adviseur. Als ontwerper richtte hij zich vooral op vraagstukken met betrekking tot (regen)water, dijken en rivieren. Daarnaast zat hij in de redactie van Blauwe Kamer, waar hij zich richtte op ontwerpkritiek. Tussen 2004 en 2009 was hij hoofd Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en op uitnodiging van de Academie promoveerde hij op het onderzoek Drawing Time (Universiteit van Amsterdam, 2017). Daarnaast zette hij het beroepservaringsprogramma voor landschapsarchitecten op (2010-2014). De Academie, zijn promotie en het redacteurschap bij Journal of Landscape Architecture (2014-2016) gaven een internationale dimensie. Van 2016 tot 1 februari 2020 was hij lector aan Van Hall Larenstein Velp. Hij onderzocht de relaties tussen een duurzaam, regionaal voedselsysteem en landschap; een veld waarin hij de komende jaren verder hoopt te gaan. Tegelijk is hij zelfstandig adviseur. In die rol schrijft en adviseer hij en ontwikkelt projecten op eigen gezag.

Zijn werk als landschapsarchitect wisselt hij graag af met het maken van muziek van barok tot tango en het werken in een grote volkstuin.

In al deze verschillende werkzaamheden zijn een paar grote lijnen zichtbaar:

 • Nieuwsgierigheid naar complexe problemen, zoals die rond watersystemen en voedsel, de rol van de landschapsarchitect daarin en hoe daarin inspirerend advies te geven.
 • Een liefde voor onderwijs en voor het samenbrengen van jonge mensen, de gevestigde instituties en alle betrokkenen om aan interessante uitdagingen te werken.
 • Het onder de aandacht brengen van relevante onderwerpen; het verlangen naar schrijven, en het geven van kritische reflectie met het oog op kwaliteit.
 • Het initiëren van vernieuwing door samenwerking buiten de kaders van zijn discipline, het organiseren van evenementen en het aanscherpen van opinies.

Opleiding

 • Ph.D. Drawing Time, verdedigd maart 2017, Universiteit van Amsterdam (promotor dr. Erik de Jong)
 • Landschapsarchitectuur 1985-1991 cum laude, Wageningen University Wageningen NL

Werkervaring

 • 1997-nu Zelfstandig landschapsarchitect, onderzoeker, publicist, adviseur
 • 2016-2020 Lector Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s Van Hall Larenstein, Velp
 • 2014-2015 Visiting researcher at Copenhagen University
 • 2014-2016 Editor at Journal of Landscape Architecture (Under the Sky)
 • 2010-2014 Research fellow aan de Amsterdamse Hogeschool der Kunsten
 • 2010-2014 Kwartiermaker en coordinator beroepservaringsprogramma jonge ontwerpers PEP
 • 2004-2009 Hoofd landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam
 • 1995-2003 Redacteur tijdschrift Blauwe Kamer
 • 1992-1997 Landschapsarchitect bij H+N+S landschapsarchitecten