Dreiging in de polder?“We hebben visie nodig op de ruimtelijke kwaliteit voor de komende transities, als de stap naar duurzame energie, het veranderde klimaat en verstedelijking. Stuk voor stuk grote opgaven die invloed hebben op onze omgeving in de toekomst. Omdat de oplossingen ingrijpend en complex zijn, bovendien voor veel mensen buiten hun directe invloed liggen, roepen ze ook ongemak op. De complexiteit neemt toe en daarmee de angst,” aldus Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Harm Veenenbos.

Op donderdag 1 oktober 2020 opende Veenenbos de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit met een live-uitzending. Bij zijn pleidooi keek hij terug op de afgelopen 4 jaar waarin hij meerdere gevraagde en ongevraagde adviezen uitbracht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Want “kwaliteit is geen toeval”, daar moeten we hard voor werken en slim over nadenken.

Verbeelding

“Is ons instrumentarium nog steeds passend? We hebben ons bij het ruimtelijk kwaliteitsbeleid nu vooral gericht op het aangeven wat waardevol is. Maar transities vragen ook vernieuwing.” Veenenbos citeert Damiaan Denys, psychiater en filosoof: “We creëren een wereld van angst, maar we zouden de wereld eigenlijk moeten benaderen vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en openheid”. In zijn pleidooi verwijst hij ook naar Kari Nogaard, socioloog, die ons aanmoedigt om ons verlangen te visualiseren en hier vervolgens onze koers op uit te zetten.

Omarm de complexiteit en zet ontwerpkracht en verbeelding in. Zo kunnen we vormgeven aan een visie op de transities. Aan beelden die het gesprek over de toekomst ondersteunen en ons koers geven.

Panorama Zuid-Holland

Met het Panorama Zuid-Holland dat in oktober wordt ontwikkeld, wil Veenenbos een start maken. De voorbereidingen zijn al in volle gang en de komende weken volgen online ateliers waar hij, in gesprek met anderen, het Panorama steeds verder inkleurt. Met het aanbieden van het Panorama aan de provincie Zuid-Holland in de online slotbijeenkomst op 30 oktober zet hij een punt achter vier jaar adviseurschap.

Ga voor meer informatie naar de Linkedinpagina over de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit, https://www.linkedin.com/groups/8982881/.