Panorama Zuid-Holland
Een aantrekkelijk vormgegeven toekomstperspectief voor de provincie waarop de samenhang, ruimtelijke impact en kansen van de verschillende (maatschappelijke) opgaven verbeeld zijn. Het Panorama Zuid-Holland is een soort van praatprent, een middel om het gesprek over de ambities, transities en opgaven te kunnen voeren in relatie tot elkaar en de betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland. Het Panorama moet er ook voor zorgen dat we kansen zien in plaats van bedreigingen.

In de maand van de Ruimtelijke Kwaliteit wordt gewerkt aan het Panorama Zuid-Holland. Daarbij worden onderstaande startbeelden verder ingetekend en ingekleurd. Door vanuit verschillende ambities naar deze beelden te kijken zien we waar het botst en waar de kansen liggen.

Bekijk ook de LinkedIn groep Panorama Zuid-Holland.


Fotoalbum startbeelden

Op weg naar multimodaal vervoer
Stadshaven als logistieke HUB
Energierijke Delta
Energieslimme stad
Toekomst van de Greenport
Toekomst van de Mainport
Rijk boerenland
Nationaal park Hollandse Duinen
Vitaal wonen
Landschapspark Zuidvleugel
Breder dan de dijken
Gezonde groene stad