Panorama Zuid-HollandPanorama Zuid-Holland is een toekomstperspectief waarop de samenhang, ruimtelijke impact en kansen van verschillende maatschappelijke opgaven verbeeld zijn. Het Panorama Zuid-Holland is een praatprent, een middel om het gesprek over de ambities ten aanzien van de grote transities te kunnen voeren. In relatie tot elkaar, maar ook in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland.

Panorama Zuid-Holland is in samenwerking met bijna honderd deelnemers in 12 online ateliers gemaakt tijdens de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit (oktober 2020). Initiatiefnemer Harm Veenenbos biedt het Panorama Zuid-Holland aan als afscheidscadeau na een periode van 4 jaar als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Naast een rijk palet aan kansen heeft het panorama ook vijf aanbevelingen opgeleverd voor een goede ruimtelijke kwaliteit in de toekomst.

Toon naast ‘wat we hebben’ ook ‘wat er kan’

Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de provincie laat vooral zien wat de bestaande kwaliteiten zijn en welke gebieden beschermd moeten worden. De opgaven die op ons afkomen zijn groot en transformeren het landschap. Het is belangrijk om niet alleen beschermend op te treden, maar ook te laten zien wat er kan.

Kom op voor de regio

Het regionale schaalniveau is belangrijk om de transities een goede plek te kunnen geven. De  ontwikkelingen overstijgen grenzen. Dit is een taak voor de provincie Het regionaal ontwerp moet weer stevig op de kaart worden gezet.

Combineer waar het kan, kies waar het moet

In de voorbereiding van de ateliers voor het Panorama Zuid-Holland is gezocht naar verschillende ambities die een rol spelen bij de opgaven. Als vanzelf werden de ambities al betrokken bij het gesprek over de panoramabeelden. Verduurzamen speelt een rol in alle opgaven. Maar er is niet altijd plek voor het combineren van functies. Soms is het nodig om te kiezen.

Omarm de complexiteit, ook in je aanpak

Het is verleidelijk om de opgaven sectoraal te benaderen en op te delen. Maar er zijn te veel raakvlakken om ze niet in samenhang te bekijken. Het is zaak om in elke opgave breder te kijken en tegelijk kansen op andere vlakken mee te nemen. Daarom gaat het niet om woningbouw maar om verstedelijking. En niet om infrastructuur maar mobiliteit. Dat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak.

Adel verplicht!

De provincie heeft, zeker met betrekking tot de ruimtelijke ordening, een heel mooi en uitdagend werkterrein. Met de decentralisatie van het ruimtelijk beleid is de rol van de provincie gegroeid. En misschien minder in de projecten maar wel in de regie heeft ze een centrale positie. Die adel verplicht.

Bekijk ook de LinkedIn groep Panorama Zuid-Holland.

Binnenkort komt een geprinte versie van Panorama Zuid-Holland beschikbaar met toelichtende tekst. Wilt u een exemplaar ontvangen? Mail dan uw naam en adresgegevens naar met in het onderwerp Panorama Zuid-Holland.


Fotoalbum Ruimtelijke Kwaliteit

Afbeelding-Op-weg-naar-multimodaal-vervoer
Afbeelding-Stadshaven-als-logistieke-hub
Afbeelding-Energierijke-Delta
Afbeelding-Energieslimme-stad
Afbeelding-Toekomst-van-de-Greenports
Afbeelding-Toekomst-van-de-Mainport
Afbeelding-Rijk-boerenland
Afbeelding-Nationaal-Park-Hollandse-Duinen
Afbeelding-Vitaal-wonen
Afbeelding-Landschapspark-Zuidvleugel
Afbeelding-Breder-dan-de-dijken
Afbeelding-Gezonde-groene-stad