Fotoalbum Ruimtelijke Kwaliteit


Afbeelding-Energierijke-Delta

Het produceren van energie gaat hand in hand met investeringen in het landschap. Windturbines vind je vooral in de dynamische zone nabij de haven en op zee. Er is een valmeer waar energie wordt opgewekt en opgeslagen. Zonnepanelen vind je vooral op de daken voor lokaal gebruik en in de stads- en dorpsranden. De groenstructuur is versterkt, dat zie je bijvoorbeeld in de binnenduinrand. De kreekstructuur in het middengebied is versterkt en de transitie naar een landschapsinclusieve landbouw heeft geleid tot een boost van de biodiversiteit en er wordt volop gerecreëerd.

Energierijke Delta