Fotoalbum Ruimtelijke Kwaliteit


Afbeelding-Landschapspark-Zuidvleugel

Landschapspark Zuidvleugel verbindt de stad met het ommeland. Het kenmerkt zich door een stevige blauwgroene dooradering. In de steden is verdicht, maar op een aantal plekken heeft bebouwing plaats gemaakt voor groene functies. Deze zijn onderling goed verbinden. Dieren en planten doen hier hun voordeel mee en benutten ook het stedelijk milieu. In het stedelijk gebied zien we meer groen en een rijke biodiversiteit. Ook bedrijventerreinen zijn niet vergeten. Rust en drukte zijn gestructureerd. Er zijn nog wel wat dilemma’s. Toerisme en landbouw zitten elkaar in de weg. Weidevogels hebben ook rust nodig. Recreatievaart knelt met binnenvaart. Het bos heeft een recreatieve update gekregen en vloeit over in stad en landelijk gebied.

Landschapspark Zuidvleugel