Fotoalbum Ruimtelijke Kwaliteit


Afbeelding-Breder-dan-de-dijken

Breder dan de dijken richt zich op het verbinden van ruimte en water. Dijkversterking combineren met ruimtelijke ontwikkelingen is mogelijk. En op sommige locaties ook een ‘must’ omdat de dijken dwars door het stedelijk gebied of over de bedrijventerreinen lopen of deel uitmaken van belangrijke cultuurhistorische ensembles. Er is gezocht naar balans tussen maatwerk voor de verschillende gebieden langs de dijk en continuïteit langs de rivier. De rivier wordt ingezet voor transport en de dijk heeft ook een recreatieve functie gekregen.

Breder dan de dijken