Programma Maand van de Ruimtelijke KwaliteitStartbijeenkomst

1 oktober 13.00 – 14.00: Ruimtelijke Kwaliteit en grote maatschappelijke opgaven – opening van de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit
Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) gaat in gesprek met Anne Koning (gedeputeerde Wonen, Ruimte, Recreatie en Sport), Harm Veenenbos (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) en Tanja Verbeeten (ambtelijk opdrachtgever Herijking Ruimtelijk Kwaliteitsbeleid). We bieden u de mogelijkheid via de chat deel te nemen aan het gesprek.

Slotbijeenkomst

30 oktober 12.00 – 13.00: Panorama Zuid-Holland – afsluiting van de Maand van de Ruimtelijke Kwaliteit

Harm Veenenbos presenteert het Panorama Zuid-Holland. Vervolgens organiseren we een panelgesprek onder leiding van Paul Gerretsen met onder andere Daan Zandbelt (College van Rijksadviseurs), Anne Koning en Floor Vermeulen (gedeputeerde Verkeer en Vervoer, Bestuur en Maatschappij, Vergunningverlening, IPO-bestuur) en bieden we u de mogelijkheid om via een digitale netwerkcaroussel met elkaar in gesprek te gaan over het Panorama.

Volg de ontwikkeling van het Panorama online

Tussen 1 en 15 oktober wordt gewerkt aan een online Panorama Zuid-Holland. Op de pagina van het Panorama Zuid-Holland vind u de startbeelden en de eerste voorlopige resultaten van de ingevulde beelden. Hier kunt uw opmerkingen of suggesties op het de eerste resultaten van het panorama kwijt.

Biografie Daan Zandbelt (MSc) (1975)

Daan Zandbelt studeerde met eervolle vermelding af aan de Technische Universiteit Delft als zowel architect als stedenbouwkundige. Hij studeerde ook aan de UIC in Chicago en organiseerde INDESEM ‘98.

In 2002 richtte hij samen met Rogier van den Berg een bureau voor stedenbouw en architectuur op in Rotterdam: Zandbelt&vandenBerg. Tien jaar lang werkte het bureau met een team van circa 10 mensen aan een divers palet van opgaven. Het vestigde naam in het landschap van Nederlandse ontwerpbureaus met gerealiseerde gebouwen, masterplannen, betekenisvolle concepten en impactvolle visies.

In 2013 richtte Daan ZAUD (Zandbelt Architecture Urbanism & Design) op en continueerde projecten in hetzelfde werkveld. In 2014 sloot hij zich aan als partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw in Rotterdam, Groningen en Keulen.

Van 2003 tot en met 2016 maakte hij onderdeel uit van de leerstoel Metropolitan & Regional Design aan de TU Delft als assistant professor.

Sinds 2016 is Daan Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en vormt samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor Landschap Berno Strootman het College van Rijksadviseurs (CRa). Als zodanig adviseren zij het Rijk en haar partners, gevraagd en ongevraagd, over ruimtelijke vraagstukken. Als Rijksadviseur treedt hij op als supervisor en lid van Kwaliteitteams bij verschillende sleutelprojecten waaronder het Zuidasdok, station Schiphol, de versterking van de Afsluitdijk en de A13-16. Met ontwerpend onderzoek agendeert hij nieuwe rijksonderwerpen waaronder campusvorming, mixed-use gebiedsontwikkelingen, stationsomgevingen, energietransitie, de verstedelijkingsopgave en fietsen. Last but not least lanceerde het CRa afgelopen jaar Panorama Nederland, een optimistisch toekomstperspectief voor Nederland.

Biografie Floor Milikowski (1980)

Floor Milikowski (1980) is journalist en sociaal geograaf en publiceert veel in De Groene Amsterdammer. Onlangs verscheen haar boek 'Een klein land met verre uithoeken' over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke regio's in Nederland. In 2018 verscheen haar boek 'Van wie is de stad' over het snel veranderende Amsterdam.