Ruimtelijke kwaliteit is niet de ‘mooiste’ maar ‘beste’ oplossingDe provincie werkt aan een goed ingericht Zuid-Holland. Een provincie waar de inwoners met plezier, wonen, werken en recreëren. Nu en later.
Ingrepen die we nu doen, hebben lange tijd effect. Wegen, bebouwing en recreatiegebieden gaan decennia lang mee. (toekomstwaarde).

Daarom is het van belang dat deze ontwikkelingen zorgvuldig gebeuren met aandacht voor de omgeving. Met het beleid over ruimtelijke kwaliteit stimuleren we dat initiatiefnemers zoveel mogelijk voortbouwen op de bestaande kwaliteiten, en daarmee op de identiteit, van Zuid-Holland. Dus sterker maken wat al sterk is. (belevingswaarde).

Ruimtelijke kwaliteit gaat daarom niet over een 'mooie', maar over ' de beste' oplossing. Een plan past in de omgeving (beleving), voegt iets toe (gebruik) en kan lange tijd mee (toekomst). Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij rekening met het gebruik, de beleving en het beheer en onderhoud. Zo versterken wij onze infrastructuur, groengebieden en stedelijk gebied.