Atelier CHoe je het ook wendt of keert, de jaren van deze PARK-periode (2020-2023) zullen gekleurd worden door de corona-pandemie. De verleiding is groot van wensbeelden voorspellingen te maken en daarmee idealistische post-corona werelden uit te tekenen. Er verschenen dan ook tal van artikelen, oproepen en evenementen met als onderwerp hoe we de wereld na corona anders gaan inrichten. De realiteit heeft ons echter de afgelopen maanden voortdurend ingehaald.

Met Atelier C wil ik in het kalenderjaar 2021 -waarvan we nu nog niet weten of het het tweede jaar wordt of the year after- monitoren wat er nu feitelijk gebeurt, en ruimtelijke verkenningen doen naar de blijvende effecten van deze pandemie. We zien nieuwe fenomenen, bestaande trends worden versterkt, of juist omgebogen. Denk aan het het thuis bestellen dat een enorme vlucht nam, en de invloed daarvan op distributie, transport en winkelstraten. Of aan de nieuwe betekenissen die openbare groene ruimte kreeg de afgelopen maanden. Mobiliteit, thuiswerk, gebruik van buitenruimte, logistiek en distributie, gezondheid en voedsel – het zijn allemaal terreinen waar de pandemie tijdelijk of langdurig invloed op zou kunnen hebben. Ik wil me daarbij richten op de relatief nabije tijdshorizon van 2022-2027. Dat is het tijdvak waarin we zullen gaan zien welke effecten van corona een langer durende of blijvende invloed hebben, en mogelijk actie van de provincie eisen. Dit project sluit aan bij de scenario- en impactverkenning die de provincie zelf deed in 2020, en snijdt dwars door de overige projecten van dit werkplan heen: het stelt concrete vragen aan de rol die de provincie in wil nemen; het beïnvloedt het denken over verstedelijking, voedsel, groene ruimte, en energie.