Ruimte na corona – de ruimtelijke effecten van de coronapandemieDe coronapandemie, die de wereld begin 2020 onverwachts overviel, gaat in 2021 een andere fase in. COVID-19 zal langzaam verdwijnen, veranderingen zullen hierin tijdelijk of blijvend blijken te zijn. In Atelier C stelt de Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland de vraag wat deze veranderingen zullen betekenen voor het toekomstige gebruik van onze ruimte.

Het doel

Met dit project krijgen we als provincie meer zicht op ruimtelijke kansen en keuzes in de komende 5 tot 10 jaar. Eind 2021 adviseert de PARK de provincie hierover.