Ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is een onderdeel van de Visie ruimte en mobiliteit

Ruimtelijke kwaliteit gaat niet zozeer over 'mooi', als wel over 'goed'

Voor elk gebied is de ruimtelijke kwaliteit in gebiedsprofielen in kaart gebracht

Bekijk de film over ruimtelijke kwaliteit

De provincie deelt nieuwe ingrepen in het landschap in 3 categorieën: inpassen, aanpassen en transformeren.
In de film ziet u hoe de provincie wil omgaan met de ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland en hoe de provincie de ingrepen indeelt.

Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Harm-Veenenbos

Harm Veenenbos (56) is de nieuwe onafhankelijk provinciaal adviseur ruimtelijk kwaliteit (PARK). Veenenbos is aangesteld voor een periode van 3,5 jaar en start september 2016.

Deel uw voorbeeldproject

Rotterdam

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.