Erfgoeddag 2018: Erfgoed als verbindend element in ruimte en maatschappij

Gepubliceerd op 19 oktober 2018Het thema van de jaarlijkse Erfgoeddag, dit jaar op 18 oktober, was Ontstaan van Holland en hoe we het karakter van vroeger willen en kunnen behouden binnen de huidige moderne, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo leggen onder meer de sterk gerezen vraag naar nieuwe woningen, de energietransitie en de hervormingen in de landbouw een claim op onze ruimte, maar bieden zij ook de mogelijkheid om keuzes te kunnen maken. Keuzes waarbij de verbindende rol van het erfgoed een belangrijke bijdrage kan leveren.

Gedeputeerde Rik Janssen opende samen met directeur van het Erfgoedhuis, Judith Tegelaers, de bijeenkomst. "Wij beschermen en ontwikkelen ons erfgoed en leggen daarbij verbindingen tussen erfgoed en onze veranderende leefomgeving. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities, kan in de moderne 'omgevingsvisie' een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld. Maar erfgoed speelt niet alleen een verbindende rol in ruimtelijke ontwikkelingen, maar kan ook maatschappelijke veranderingsprocessen begeleiden. Denk daarbij aan onze veranderende bevolkingssamenstelling, zoals vergrijzing en migratie. Erfgoed geeft duiding en betekenis aan de leefomgeving en helpt mensen zich te identificeren met de plek waar zij wonen. Zo richten we in de huidige tijd van globalisering, klimaatverandering, demografische trends en nieuwe technologie ons leven, wonen en werken opnieuw in", aldus gedeputeerde Rik Janssen.

Ontstaan van Holland

In Zuid-Holland hebben de inwoners door de eeuwen heen het landschap gevormd en bewoonbaar gemaakt. Zo ontstond er een meerkernig stedelijk netwerk met een strategisch sterke ligging. Een centrum van handel, cultuur en wetenschap, met als kenmerk en kracht de diversiteit aan mensen, landschap en economie. Meer en meer verbonden met de rest van de wereld. Een dynamische delta die van oudsher bedreigingen heeft weten om te zetten in kansen.

Binnen het project 'Ontstaan van Holland' wil de provincie bij haar inwoners het bewustzijn vergroten van de ontstaansgeschiedenis en de identiteit van 'Holland'. Dit doen wij door archeologische vondsten uit de periode 1000 – 1300 te bewaren en te beschermen, kennis over deze periode te vergroten, en deze periode beleefbaar te maken voor een breed publiek. Iedereen wordt uitgenodigd ons te helpen het verhaal over het Ontstaan van Holland compleet te maken en met een groot publiek te delen.

Aanjagers voor leegstand erfgoed

Veel erfgoed heeft te kampen met leegstand en verval. Herbestemmen van erfgoed is maatwerk en vraagt inzet van alle betrokken partijen. Vooral in de agrarische, de industriële en de religieuze sector staan veel rijksmonumenten leeg.

Sinds dit najaar zijn daarom vanuit de provincie een drietal 'Aanjagers voor leegstaand erfgoed' van start gegaan. De aanjagers, topadviseurs op gebied van erfgoed en vastgoed, zullen actief bemiddelen bij (langdurige) leegstand van rijksmonumenten om zo duurzame herbestemming te bevorderen. Denk daarbij aan samenbrengen van vraag en aanbod, het geven van advies over kansen en risico's en op financieel gebied. Maar ook kennisdeling op gebied van financieringsmogelijkheden. Betrokkenen kunnen contact opnemen via monumenteninbeweging@pzh.nl.


Energiehuis Dordrecht

Erfgoed verbindt, een mooi voorbeeld: pand van het voormalig Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Dordrecht werd een regionaal huis voor podiumkunsten voor de Drechtsteden.

Aanjaagteam voor erfgoed

topadviseurs

Bent u eigenaar van een religieus-, industrieel- of agrarisch rijksmonument? Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld monumentale kerken, boerderijen en industriële panden een nieuwe bestemming te vinden.

Volg @zuid_holland op Twitter