Regio en minister zetten zich in voor versnellen bouwplannen Zuid-Holland

Gepubliceerd op 9 april 2018Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is tijdens een werkbezoek aan Delft geïnformeerd over de aanpak van de woningbouw van de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland.

Ze heeft waardering uitgesproken over de samenwerking van de woningbouw van de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland.

Via de Verstedelijkingsalliantie werken de 8 Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag aan de bouw van 170.000 woningen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht.

Versnellen woningbouw

Binnenstedelijk bouwen is duurzaam, vergroot betaalbaar woningaanbod, verbetert het openbaar vervoer, versterkt de economie en spaart het landschap, stelt de Alliantie. Samen met het Rijk wordt nu gekeken hoe dit sneller gerealiseerd kan worden.

Minister op fietsexcursie

De minister sprak maandag 9 april in Delft met bestuurders van de provincie Zuid-Holland, Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht over het versnellen van de woningbouwproductie in de zuidelijke Randstad. Met een fietsexcursie nam Ollongren samen met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra een kijkje bij de Green Village, station Delft Zuid en Schieoevers in Delft. Deze locaties hebben allen de uitdagingen in zich die spelen bij complexe gebiedstransformaties die zich in de 8 gemeenten voordoen.

3 locaties

Zo is bij de Green Village op het terrein van de TU Delft gesproken over de uitdagingen en mogelijkheden rond energietransitie in stedelijke gebieden. Op station Delft Zuid is uitgebreid stilgestaan bij de samenhang tussen verstedelijking en bereikbaarheid. Binnenstedelijk bouwen vraagt om een hoogwaardig openbaar vervoer. Verdichten maakt een (gefaseerde) uitbreiding van de Oude Lijn met lightrail mogelijk, met een nog hogere frequentie van treinen en meer haltes.

De derde stop vond plaats in het enorme complex van de Schiehallen waar alle transformatie vraagstukken van financiering, uitplaatsing van bedrijven en combineren van woon-werk-leisure functies aan bod kwamen.

Het Rijk en regio gaan samen verder werken om eind 2018 concrete afspraken te maken over de realisatie van de woningbouwopgave.


Volg @zuid_holland op Twitter