City Deal als experimentDe werking en bruikbaarheid van de adviezen moet nog op basis van cases worden getest. Daarop is met verschillende partijen een City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie gesloten; te weten 7 gemeenten in de Zuidelijke Randstad(Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Schiedam, Alphen aan den Rijn en Gouda), het Rijk, de provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en BNG Bank.

Met deze City Deal hebben de 7 gemeenten ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad. De ondertekenaars verwachten dat plannen beter uitvoerbaar zullen worden door de samenwerking in de City Deal, bijvoorbeeld via het verbeteren van de planopzet, heroverweging van beleid en met nieuwe financieringsvormen plus maatwerk bij het toepassen van regelgeving. Inmiddels is de eerste fase afgerond. In deze fase zijn de verschillende projecten onder de loep genomen om te kijken welke mogelijkheden binnen bestaande kaders nog versnelling in uitvoering konden brengen.

De hoofdconclusie is dat ook met maximale inspanning van gemeenten, provincie en marktpartijen, aanpassing in wet- en regelgeving en extra financiële instrumenten nodig zijn. In het voorjaar 2017 start de fase om ook met experimenteerruimte daadwerkelijk nieuwe zaken te testen.


Adri Bom-Lemstra bij de ondertekening van de City Deal