Visie ruimte en mobiliteit
De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM) bestaat uit meerdere onderdelen: de visie, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit en de Verordening ruimte.

Het beleid voor ruimte en mobiliteit bevat geen eindbeeld, maar wel ambities en doelen die de provincie samen met anderen wil realiseren.

Terinzagelegging Ontwerp Wijziging 2018 VRM

Gedeputeerde Staten hebben op 7 november 2017 het ontwerp vastgesteld van de Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014. Het ontwerp ligt van 15 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage. De wijziging betreft diverse onderwerpen, waaronder de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen en stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare.

Deel uw initiatief met ons

Rotterdam

Heeft u een eigen initiatief dat in Zuid-Holland verwezenlijkt kan worden en niet is gebonden aan een gemeente? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee. Via onderstaande link deelt u uw initiatief makkelijk met ons. Wij nemen dan snel contact met u op.

Staat van Zuid-Holland

Staat van Zuid-Holland

Hier vindt u feiten, cijfers en kaarten die gebruikt wordt voor het uitvoeren van onze kerntaken.

Hoe werkt de digitale VRM?

Sturingsfilosofie VRM

Volg @zuid_holland op Twitter

Vragen over de VRM? Stel ze via de email.