Visie ruimte en mobiliteit
De Visie ruimte en mobiliteit (VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.

De Visie ruimte en mobiliteit (VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)) bestaat uit meerdere onderdelen: de visie, het Programma ruimte, het Programma mobiliteit en de Verordening ruimte.

Het beleid voor ruimte en mobiliteit bevat geen eindbeeld, maar wel ambities en doelen die de provincie samen met anderen wil realiseren.

Wijziging van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard in de Verordening Ruimte 2014 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben op 15 januari 2019 de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland vastgesteld van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014. De wijziging 2019 heeft betrekking op de begrenzing NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard.

Er is geen beroep mogelijk tegen de vaststelling van de wijziging.

Wijziging 2018 VRM vastgesteld

Provinciale Staten hebben op 30 mei 2018 de Wijziging 2018 vastgesteld van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014. De Wijziging 2018 heeft betrekking op een reeks van onderwerpen, waaronder detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen, de ladder voor duurzame verstedelijking en de 3 hectare kaart.

Er is geen beroep mogelijk tegen de vaststelling van de Wijziging 2018. De vastgestelde stukken kunt u vinden op de pagina VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) Downloads.

Deel uw initiatief met ons

Heeft u een eigen initiatief dat in Zuid-Holland verwezenlijkt kan worden en niet is gebonden aan een gemeente? Laat het ons weten. Wij denken graag met u mee. Via onderstaande link deelt u uw initiatief makkelijk met ons. Wij nemen dan snel contact met u op.

Staat van Zuid-Holland

Hier vindt u feiten, cijfers en kaarten die gebruikt wordt voor het uitvoeren van onze kerntaken.

Vragen over de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)? Stel ze via de email.