Ter inzage: ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake Ambachtsezoom, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht




De ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake Ambachtsezoom, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt van 24 maart tot en met 21 april 2016 ter inzage.

In de hierboven genoemde periode kunt u met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp. De partiële wijziging heeft betrekking op een tabel en kaart met stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

U kunt deze documenten digitaal inzien op deze pagina bij 'Documenten inzien'. Ook kunt u het ontwerp bekijken via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl.

Tijdens kantooruren liggen alle documenten ook ter inzage bij:

  • het Loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze(n) op het ontwerp tot en met 21 april 2016 schriftelijk of per e-mail indienen. Uw zienswijze adresseert u onder vermelding van 'Ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake Ambachtsezoom, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht' en voorzien van uw handtekening aan:

  • Provincie Zuid-Holland, ter attentie van mw. H. Maagdenberg, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602 2509 LP Den Haag.