VRM downloads




Op deze pagina staan de documenten die horen bij de VRM. (Visie Ruimte en Mobiliteit) De vigerende versie van de VRM - de versie die nu geldig is - en de daarbij behorende documenten vindt u in het blok '29 juni 2018 – heden’. In de andere tekstblokken vindt u de VRM-documenten die geldig waren in de periode die erboven staat of die nog in procedure zijn.