Bouw mee!woningbouw header

Het is tijd voor gezamenlijke actie

Met de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda delen wij onze inzet voor de bouwopgave van Zuid-Holland. Er moeten stevige keuzes gemaakt worden om tempo te houden en waar mogelijk op te voeren. Wij signaleren een aantal kansen die deze versnelling wat ons betreft direct mogelijk maakt. Download nu de Zuid-Hollandse Bouwagenda en bekijk waar we samen in actie kunnen komen om te bouwen.

Om de inzet in de woningbouwopgave inzichtelijk te maken, is deze actielijst gemaakt om de benodigde versnelling in de woningbouw waar te maken. Met deze actielijst kunnen we de plannen die op de plank liggen ook écht uitvoeren. Maar wel met uw inzet! Zodat we de komende 5 tot 10 jaar voldoende woningen kunnen bouwen. Bekijk snel de actielijst Een thuis voor iedereen en bouw mee!

Wil je met ons in gesprek gaan over de Woningbouwagenda? Bekijk dan hier het programma van de komende Bouwkeet; ons online versnellingsevent.


Aanleiding :Woningbouwagenda

Bouw Snel & Slim Achtergrond

Bouw voor de Toekomst Achtergrond

Bouw voor Iedereen Achtergrond