Bouw mee!woningbouw header

Met de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda delen wij onze inzet voor de bouwopgave van Zuid-Holland. Deze moet versneld worden opgepakt en daar hebben we u voor nodig.

Er ligt een aantal kansen die deze versnelling wat ons betreft direct mogelijk maakt. Maar wel met uw inzet. Vandaar hebben we uw collega’s opgezocht.

Om te verkennen hoe woningbouwprofessionals de opgave ervaren, is een reeks interviews afgenomen. Om een podium te geven waar uiteengezet wordt wat wél en niet werkt.

Deze interviews hebben geresulteerd in 3 actielijnen:

1 - Bouw snel & slim

Tempo op versnelling.

2 - Bouw voor de toekomst

Op de juiste plek, naar behoefte en integraal.

3 - Bouw voor iedereen

Betaalbaar en sociaal voor het gebied als geheel.

Drie pijlers die ons gezamenlijk tot actie aanzet. De interviews vindt u terug in de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda.

Hoe u wilt versnellen, ontdekken we graag in het vervolg van de agenda. Tijdens de Bouwkeet (lees hierover meer in de Woningbouwagenda).

Wij willen samen in actie komen om te bouwen. Aan het Zuid-Holland van nu en morgen.

Download nu de Zuid-Hollandse Bouwagenda en versnel de woningbouwopgave.


Aanleiding :Woningbouwagenda

Bouw Snel & Slim Achtergrond

Bouw voor de Toekomst Achtergrond

Bouw voor Iedereen Achtergrond