Huisvestingswet
De Huisvestingswet gaat uit van de vrijheid van vestiging. Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen en te vestigen. De provincie houdt toezicht op gemeenten bij uitvoering van de Huisvestingswet en het tijdig huisvesten van verblijfsgerechtigden. De provincie wil vrije vestiging van mensen in Zuid-Holland bevorderen.

De provincie houdt toezicht op de wettelijke taken die gemeenten uitvoeren op basis van de Huisvestingswet. Het betreft het toezicht op de lokale en regionale huisvestingsverordeningen (geen onnodige vestigingsbeperkingen) en het tijdig en volledig realiseren van de taakstelling voor het huisvesten van verblijfsgerechtigden door gemeenten.

Huisvestingsverordeningen

De gewijzigde Huisvestingswet treedt op 1 januari 2015 in werking. Het gevolg is dat de bestaande huisvestingsverordeningen van rechtswege zullen vervallen. Dit betekent dat gemeenten die dit instrument willen gebruiken een nieuwe huisvestingsverordening moeten vaststellen.  De provincie zal deze huisvestingsverordeningen toetsen aan de bepalingen in de Huisvestingswet.

Huisvesting van vergunninghouders

Het streven is dat alle gemeenten in Zuid-Holland in 2015 en in de jaren daarna hun wettelijke taak om verblijfsgerechtigden te huisvesten tijdig en volledig uitvoeren. De provincie informeert de gemeenten elk kwartaal over de stand van zaken en over de fase van de interventieladder.
Contact:  via de contactpagina van de provincie.