Vluchtelingen en vergunninghoudersHet Rijk en de gemeenten zorgen voor de opvang van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voert dit uit.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. De provincie ziet hier op toe.

Lees meer over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders in Zuid-Holland op deze pagina.