Financieren in netwerkenheader-financieren in netwerken

Digitale routekaart voor keuze van het beste financieringsinstrument

De nieuwe Routekaart voor het gebruik van financieringsinstrumenten bij samenwerking is eind 2018 in gebruik genomen. De Routekaart is het resultaat van het project ‘Financieren in Netwerken’ en geeft antwoord op vragen die leven bij beleidsmedewerkers.

De digitale routekaart dient ter inspiratie en kan gebruikt worden als een ‘keuzetool’ die helpt bij het vinden van het juiste financieringsinstrument. Ook biedt de routekaart een analyse van 5 verschillende financiële instrumenten vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines. Daarbij vinden beleidsmedewerkers die met de instrumenten aan de slag willen gaan zowel praktische als juridische handvatten. De 5 uitgewerkte instrumenten zijn het revolverend fonds, de publieke prijsvraag, matchfunding, het Right to Challenge en de netwerksubsidie. Nieuwe instrumenten kunnen in een later stadium toegevoegd worden.

De routekaart komt voort uit de samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, het NSOB en de Universiteit Leiden. Gezamenlijk hebben zij informatie verzameld over nieuwe, innovatieve manieren voor overheden om maatschappelijke projecten te financieren. Het Ministerie van BZK, het Ministerie van Justitie, de VNG en de gemeente Rotterdam gaven input als partnerorganisaties. De samenwerkende provincies hebben inmiddels in IPO verband de digitale routekaart enthousiast ontvangen en de intentie uitgesproken om deze verder te ontwikkelen.

Benieuwd naar de informatie en de keuzetool? Kijk op de website van Financieren in netwerken.