Revolverend fonds wint aan populariteit bij publieke financieringSteeds vaker wordt gekozen voor een revolverend fonds als instrument om publiek geld weg te zetten in de maatschappij. Het is om verschillende redenen een populaire vorm voor het financieren van maatschappelijke projecten. Eén van de redenen is de revolverendheid: het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld (al dan niet indirect) door de overheid vloeit weer terug. Op deze manier kan publiek geld meerdere malen worden ingezet en met hetzelfde geld in principe meer worden bereikt.

De leersessie op 29 mei had tot doel inzicht te krijgen in de variaties van het revolverende fonds en de beweegredenen om voor verschillende vormen te kiezen. Aan de hand van het Groen Ontwikkelfonds Brabant als casus werd duidelijk wanneer een fonds van toegevoegde waarde is. Dat is het geval als bijvoorbeeld de afstand tot de politiek tot betere resultaten leidt of als de nodige expertise niet aanwezig is binnen de overheidsorganisatie. Het is belangrijk dat rechtsstatelijke waarden, zoals transparantie en rechtsbescherming, geborgd kunnen worden in een fonds dat geen subsidies verleent maar werkt met privaatrechtelijke overeenkomsten.

Routekaart voor publieke financiering

De resultaten van de leersessies worden verwerkt in een zogenaamde routekaart die - als onderdeel van een promotieonderzoek - door prof.dr. Willemien den Ouden en Catheel Pino van de Universiteit Leiden wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. Deze methodiek zal bijdragen aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Gedurende het onderzoekstraject zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met andere overheden.

Samenwerking

De leersessie maakt deel uit van een reeks die wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Medewerkers met verschillende achtergronden van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland en de Rekenkamer Oost-Nederland en experts van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben zich een middag over het revolverende fonds gebogen. Daarnaast waren uitvoerders en adviseurs uit de (publiek-)private sector (InnovationQuarter, Fakton City Deal, PWC, ERAC) aanwezig die ervoor zorgden dat het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken werd besproken.