Emissiegegevens
header-emissie

Volgens het Europese verdrag van Aarhus moeten milieugegevens openbaar zijn. Het Europese Pollutant Release and Transfer Register protocol (PRTR) regelt het opzetten van openbare registers met milieugegevens. Bedrijven moeten gegevens over de uitstoot van stoffen, hun energie- en watergebruik en afvalproductie aanleveren aan deze openbare registers. Hiermee krijgt het publiek toegang tot informatie over afval en milieubelastende emissies in de leefomgeving.

Op grond van het PRTR-protocol rapporteert de grote industrie in Zuid-Holland, met de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag, jaarlijks over onder andere de uitstoot van stoffen naar de lucht. Op basis van deze gegevens stelt de DCMR 2 rapportages op. Een rapport richt zich op de grote (provinciale) bedrijven in het Rijnmondgebied, de andere op de (provinciale) bedrijven buiten de Rijnmond.

De rapporten zijn beschikbaar via de website van de DCMR (publicaties) en via de provinciale website Staat van Zuid-Holland.