CLINSH; Clean INland SHippingCLINSH – CLean INland SHipping – is een project waarin emissie-reducerende technologieën en alternatieve brandstoffen in de praktijk worden getest. De praktijktest geeft waardevolle informatie over de effectiviteit en operationele kosten. Het hoofddoel van CLINSH is om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Het CLINSH project is een samenwerking tussen 17 partners uit vier Europese landen, waaronder universiteiten, havenautoriteiten, lokale overheden en private bedrijven. CLINSH maakt gebruik van co-financiering van het Europese LIFE programma. Provincie Zuid-Holland is lead partner. Dit is een besloten vergadering.

Meer informatie

Website CorridorWeek.eu.