Investment overleg
De internationale corridors Oost en Zuidoost zijn van nationaal belang voor de export van de Greenportsector. Om deze toppositie te behouden is het wenselijk dat er meer coördinatie plaatsvindt op private en publieke investeringen in infrastructuur, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en digitalisering. De provincies Gelderland en Zuid-Holland hebben daarom dit initiatief genomen om deze sessie te organiseren. Fons de Poel is moderator.

Deze sessie is gericht op gedachtevorming als opmaat voor een te ontwikkelen investeringsprogramma voor de lange termijn. De genodigden wordt gevraagd om hun visie, ambitie en ervaring te delen.

Meer informatie

Website CorridorWeek.eu.