NUVit - Networking for urban vitalityKunnen we een concrete start maken voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Waal-Eemhaven, op de grens tussen stad en haven?
In het Waal-Eemhavengebied komen majeure opgaven en ambities samen op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en het streven naar een samenleving die niet uitsluit, maar insluit. Een inclusieve, gebiedsgerichte aanpak die vraagt om het doorbreken van traditionele, sectorale structuren.

Meer informatie

Website CorridorWeek.eu.