The Promise of Integrated Borderless Corridor DevelopmentEr wordt al veel samengewerkt bij de corridors tussen Nederland, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. Maar de opgave is groot. Stel je voor; corridors waar binnen de modaliteiten geïntegreerd zijn, waar de grenzen geen belemmeringen vormen en waar verduurzaming ruim baan krijgt.

Op de internationale conferentie The Promise of Integrated Borderless Corridor Development wordt verkend wat het vraagt om deze belofte te concretiseren. Doel is om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor verdere grensoverschrijdende samenwerking. Voor de conferentie worden toonaangevende experts en strategische adviseurs uitgenodigd die intensief bij de ontwikkeling van de corridors zijn betrokken.

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Noordrijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen. De resultaten van de conferentie worden gepresenteerd op het Corridor Dinner op woensdag 7 november.

Meer informatie

Website CorridorWeek.eu.