Innovatieve fietspaden
De provincie heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Deze ambitie ziet u terug in manier waarop we naar fietspaden kijken. Zo gebruiken we fietspaden die wij zelf in beheer hebben of aanleggen om innovaties te testen en toe te passen. Door het beschikbaar stellen van subsidies en het delen van kennis, maken we andere partijen enthousiast over innovatieve, energieneutrale ontwikkelingen.