Snelfietsroute Beneden Merwede
De snelfietsroute Beneden Merwede verbindt Alblasserdam en Papendrecht op een comfortabele, snelle, veilige manier. Aan de westzijde sluit de route aan op de brug over de Noord en vervolgens op de snelfietsroute F15 IJsselmonde. Aan de zuidzijde wordt via het fietspad langs de N3 de verbinding met Dordrecht gemaakt. Aan de oostzijde sluit de route met de Tiendweg Oost aan op Sliedrecht.

Werkzaamheden

In december 2017 is de laatste hand gelegd aan de route tussen de Edisonweg en de brug over de Noord. De snelfietsroute biedt de fietser optimaal comfort en veiligheid, waarbij deze zoveel mogelijk ongehinderd kan doorrijden. Dit is bereikt door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en waar nodig ontbrekende schakels in te vullen.

Alternatief voor korte afstanden op A15

De comfortabele snelfietsverbinding kan een alternatief bieden aan automobilisten die de A15 bij Alblasserdam en Papendrecht nu voor relatief korte ritten gebruiken. De snelfietsroute kan daarmee helpen om de A15 minder druk te maken.

Betrokken partijen

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht zijn direct betrokken bij de aanleg van de snelfietsroute. Het Rijk draagt via een subsidie bij aan de uitvoering. Daarnaast is de Fietsersbond als adviseur nauw betrokken bij het project. De provincie draagt niet alleen bij in de kosten, maar trekt ook de projectgroep waarin de uitvoering van de verschillende maatregelen, kwaliteit en communicatie worden afgestemd.