P+R HeinenoordDe provincie gaat een P+R (Park and Ride) voorziening realiseren achter het busstation aan de Reedijk in de gemeente Hoeksche Waard. Totaal worden daar 90 parkeerplaatsen aangelegd. Hierdoor kunnen de reizigers bij dit busstation hun auto parkeren en over te stappen op de bus. De al bestaande fietsenstallingen zijn in het ontwerp van dit P+R terrein geïntegreerd en worden van de huidige locatie verplaatst.

Wij werken aan het bereikbaar maken en houden van de provincie voor alle vervoerssoorten en daarbij zetten we in op het verbeteren van de infrastructuur en het bieden van maximale keuzevrijheid in het personenvervoer.​ Door de aanleg van dit P+R terrein wordt de ketenmobiliteit bevorderd; het overstappen op het openbaar vervoer wordt makkelijker gemaakt. En dat betekent ook minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

Planning

December 2020 – na het uitvoeren van aanvullend archeologisch onderzoek wordt het terrein afgegraven en de voorbelasting aangebracht. Deze moet circa een half jaar zetten. Hierdoor wordt een goede fundering verkregen en verzakkingen in de toekomst voorkomen.

Zomer 2021 – na de zettingsperiode zal de voorbelasting afgegraven worden en worden de werkzaamheden van de inrichting van dit P+R terrein uitgevoerd. De bermen worden afgewerkt en er worden meerdere bomen aangeplant.

Najaar 2021 – het P+R terrein Heinenoord wordt in gebruik genomen.

Duurzaamheid

In dit project is een aantal duurzame maatregelen verwerkt. Zo worden de parkeerplaatsen uitgevoerd met grasbetonblokken. Dat zijn blokken waar het gras door de openingen heen kan groeien. De bermen worden met insectenvriendelijke mengsels ingezaaid.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Omdat de werkzaamheden achter het busstation plaatsvinden zal er relatief weinig hinder van het werk te verwachten zijn. Het busverkeer zal constant door kunnen gaan en de bouwplaats zal afgeschermd worden met bouwhekken die stuifzand zoveel mogelijk moeten afvangen.

Partners

Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Hoekse Waard, het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat.

Contact

Voor meer informatie kunt u ook de website van de aannemer De Kuiper Infrabouw bezoeken.

U kunt ook contact opnemen met het Contact Centrum van de provincie door te bellen 0704416611 of te mailen naar