Kabels en leidingen
Voor het leggen van transport- en distributieleidingen worden regelmatig de bermen van provinciale wegen en vaarwegen gebruikt. Zowel vanuit praktische als juridische overweging zijn de weggebieden vaak de meest logische tracés voor de netbeheerders om hun ondergrondse verbindingen aan te leggen. Naast de aanwezige ‘traditionele’ disciplines stijgt het gebruik van de ondergrond door de aanleg van onder andere warmteleidingen, industriële transportleidingen en glasvezelnetten. Het resultaat is dat de ruimtedruk in de ondergrond steeds groter wordt en daarom de samenwerking tussen de kabel- en leidingbeheerders en provincie steeds belangrijker wordt.

Uitvoeringsprotocol

Kabels-en-leidingen-Uitvoeringsprotocol

Het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen PZH (staat in Documentenblok) is tot stand gekomen na overleg tussen de Provincie Zuid-Holland, Dunea N.V., Evides N.V., Liander N.V., Oasen N.V., Stedin Netbeheer N.V., Westland Infra B.V. en de VELIN, en is een vastlegging van een nadere invulling van afspraken hoe partijen in het verleggingsproces met elkaar willen omgaan.

Regiobijeenkomst 14 november 2017

Bijeenkomst Kabelwerk bundelen

Hoe kunnen regionale overheden, wegbeheerders en netbeheerders hun infrastructurele werkzaamheden met kabels- en leidingenonderdelen slim bundelen? Die vraag stond centraal tijdens de speciale Kabels & Leidingen-middag op 14 november in het gloednieuwe gemeentehuis van gemeente Westland.

Test je K&L kennis!

Fotoverslag-SOP

Wie stelt het VTA/VTM op? Wie stelt de POS op en waar dient deze voor? Kan de provincie de aanleg van kabels en leidingen langs de weg weigeren?

Algemeen

De wegen en vaarwegen in beheer van de provincie Zuid-Holland vervullen niet alleen een belangrijke rol voor bovengronds verkeer en vervoer; de weggebieden zijn ook belangrijke corridors van allerlei ondergrondse kabels en leidingen.

Samenwerkingspartners