Informatie-uitwisseling
Welkom op het platform voor strategische informatie-uitwisseling ‘kabels en leidingen’.

De provincie Zuid-Holland en kabel- en leidingbeheerders streven naar een optimale afstemming van projectplannen binnen de provinciegrenzen. Daardoor hoeft de grond minder vaak open en worden kosten bespaard door projecten tegen de laagst maatschappelijke kosten uit te kunnen voeren. Dit komt uiteindelijk ten goede van de burger, die minder vaak last heeft van onderbrekingen van nutsdiensten, hinder door opbrekingen van de openbare ruimte en indirect minder hoeft mee te betalen aan infrastructurele ingrepen.

Om afstemming van projectplannen op langetermijn te faciliteren delen de kabel- en leidingbeheerders, de provincie en andere gebiedsbeheerders strategische informatie met behulp van dit platform. De deelnemende partijen maken hun programma’s en projecten inzichtelijk door geodata beschikbaar te stellen met behulp van webservices. De geodata bevat de ruimtelijke weergave van projectgrenzen, de (voorlopige) planning en specifieke contactgegevens. Dankzij de contactgegevens kunnen deelnemers met elkaar overleg voeren en kunnen projecten op elkaar worden afgestemd.

Deze website bevat links naar webservices die zijn ingesteld door de deelnemers, en beschrijft de kaders en randvoorwaarden (kortom: de spelregels) waarbinnen de informatie met elkaar wordt gedeeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de middels dit platform beschikbaar gestelde data; deelnemers dienen altijd nader overleg te voeren voordat conclusies kunnen worden verbonden aan de data.

Bent u kabel-, leiding- of gebiedsbeheerder, en heeft u interesse in deelname in dit platform door data te verstrekken of te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar


Spelregels

Verzorgingsgebieden kabel- en leidingbeheerders

Water verzorgingsgebieden