Kabelwerk bundelen
Hoe kunnen regionale overheden, wegbeheerders en netbeheerders hun infrastructurele werkzaamheden met kabels- en leidingenonderdelen slim bundelen? Die vraag stond centraal tijdens de speciale Kabels & Leidingen-middag op 14 november in het gloednieuwe gemeentehuis van gemeente Westland.

Goede samenwerking tussen alle partijen die in de ondergrond werken, is essentieel voor goede aanleg van infrastructuur en goed assetbeheer van kabels en leidingen. Ieder jaar organiseert de provincie dan ook een bijeenkomst om onduidelijkheden tussen de betrokkenen weg te nemen en de samenwerking te verbeteren. Bij de laatste editie, in juni, werd het idee geopperd om een aparte middag te organiseren voor de samenwerking in een regio. Dat idee werd op 14 november werkelijkheid: ruim 30 betrokkenen – van onder andere regionale overheden als Westland, HHS Delfland, Rotterdam en natuurlijk de provincie Zuid-Holland, en netbeheerders als Evides en Westland Infra – kwamen bij elkaar.

Ervaringen en planningen delen

Na een welkomstwoord van Marjorie van Breda (directeur Cluster Ruimte bij Gemeente Westland) vertelde Thymon van de Wiel (Westland Infra) hoe Westland Infra Netbeheer nu al zijn meerjarenplan vormgeeft in samenspraak met de gemeente Westland en Waterbedrijf Evides. Dick Hillen van Regio Regie BEREIK! gaf vervolgens een korte, inspirerende uitleg over samenwerkingsplatform BEREIK! Het eerste deel vóór de pauze werd afgerond met een korte pitch van iedere aanwezige organisatie over de ervaringen met het uitwisselen van planningen. Onder het genot van koffie en thee praatten de deelnemers verder over de pitches. Ook was er alle gelegenheid om elkaar de planningen voor de komende jaren te laten zien. Op een flipover van PZH (Provincie Zuid-Holland) konden de deelnemers aangeven op welk moment in een ontwikkelproces van de provincie ze aangehaakt wilden worden. Zo kunnen de partijen in de toekomst contact met elkaar opnemen op het meest ideale moment.

Plenaire brainstorm

Na de vruchtbare koffiepauze leidde Cees Rensen (APP) een plenaire brainstorm over informatie-uitwisseling. Want op zo’n speciale bijeenkomst wil dit best lukken; maar hoe houd je dat vervolgens in de praktijk vol? De sessie leverde veel interessante lessen en afspraken op, waaronder:

  • Betrokken partijen moeten voor de opstart van het project of in de initiatiefase al contact met elkaar zoeken. Hoe vroeger bij elkaar, hoe meer winst (maatschappelijk en planning-technisch) en hoe minder bijschakelen. Omdat een groot ontwikkeltraject makkelijk meer dan 10 jaar kan duren, is het belangrijk om te bedenken dat het niet per se gaat om contact met een persoon, maar met een ‘functie’. Verdwijnt iemand uit een organisatie, dan zal het contact met die persoon verloren gaan. Het contact met de vervanger moet echter blijven.
  • Gebruik in ieder ontwikkeltraject de Omgevingswijzer. Dit instrument brengt vóór een project in beeld welke kansen er bestaan voor duurzame gebiedsontwikkeling. Simpel gezegd is het een lijst met vragen over verschillende thema’s, zoals energie, sociale relevantie en bereikbaarheid. De ingevulde omgevingswijzer geeft houvast om op een gestructureerde manier in gesprek te gaan met verschillende stakeholder uit het gebied. Vervolgens kun je heldere afspraken maken over wie voor welke doelen verantwoordelijk is. Meer over de Omgevingswijzer lees je op www.omgevingswijzer.org.
  • Iedereen wil (planning)informatie delen en samenwerken. Alle aanwezigen gaven aan beter te willen samenwerken en hun (planning)informatie te willen delen. In de praktijk blijkt dat echter soms lastig. Want wat is nuttig om te delen, met wie deel je dit, en op welke manier? Om zichzelf te dwingen een concreet gevolg te geven aan deze bijeenkomst, spraken de deelnemers af alle gedeelde documenten en contactgegevens geclusterd rond te mailen. Én er wordt een nieuwe afspraak gemaakt om over een tijdje met elkaar terug te blikken en vooruit te kijken.

Reactie: Paul Langereis – manager Netbeheer Westland Infra

“Volgens mij is het grootste probleem op dit moment dat we weinig rekening met elkaar houden, terwijl we leidingen in de grond stoppen die daar tientallen jaren moeten liggen. We moeten nu constant reageren op werkzaamheden van een ander; de helft van al onze investeringen in het net betreft projecten die door andere partijen zijn geïnitieerd - bijvoorbeeld de provincie en gemeenten. Door met elkaar aan de voorkant mee te denken, kunnen we een hoop geld en gedoe besparen. Deze bijeenkomst draagt daar echt aan bij. Ik merk dat iedereen de goede intentie heeft, niemand werkt expres onvoldoende samen. Dankzij dit soort bijeenkomsten leer je elkaar en elkaars langetermijnplannen kennen, en dat zorgt ervoor dat je elkaar in de toekomst makkelijker benadert.”

Reactie: Mirjam Verduijn – gebiedsbeheerder gemeente Rotterdam

“Optimaal beheren wil iedereen, dat is wel duidelijk na deze bijeenkomst. Om dat te kunnen bereiken, moeten de betrokken personen elkaar kennen. Én ze moeten elkaars processen en middelen kennen. Deze 3 factoren zijn belangrijk voor een gezamenlijk denkbeeld over hoe te komen tot integrale, afgestemde buitenruimteplannen. Een van de partijen heeft in dit proces een coördinerende rol; deze partij verkrijgt en bewaart overzicht van de onderhoudsbehoefte van alle partijen die actief zijn in het beheer van de buitenruimte (privaat en publiek). Met als ultiem doel: een op elkaar afgestemd meerjarenplan, waarbij de uitvoering gerealiseerd wordt op een zo gunstig mogelijke manier voor de partijen zelf, alsook voor de inwoners en bedrijven in het gebied.

Binnen Rotterdam is hiertoe een proces Buitenruimte opgesteld om dit geheel, intern en extern, goed te stroomlijnen en te komen tot besluiten. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente, Stedin en Evides in het convenant (Overeenkomst) Samenwerken in de Buitenruimte. Afstemmen van activiteiten in de buitenruimte gaat hand in hand met het afstemmen van de bereikbaarheid. In dit geheel is sprake van één functie als ambtelijk trekker (gebiedsbeheerder) en één proces. Duidelijkheid dus!

Ik ben heel blij met het initiatief van PZH om deze bijeenkomst te organiseren. Door met elkaar te discussiëren, leer je elkaar en elkaars werk goed kennen. Hopelijk komen we binnenkort samen tot een afgestemd gebiedsmeerjarenplan voor de Westlandse regio voor ongeveer 5 jaar, met een doorkijk naar de 5 jaar daarna.”