Luchtvaart, Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik, ontheffingHet is verboden om buiten een luchthaven op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG-) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn:

 • helikopters,
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen,
 • zweeftoestellen,
 • micro light aeroplanes (MLA's),
 • remotely piloted aircraft’s (RPA’s) met een gewicht van 25 kg tot 150 kg,
 • vliegtuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning,
 • watervliegtuigen,
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen met een afmeting van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter in geheel gevulde toestand op zeeniveau in de internationale standaard atmosfeer.

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen,
 • er is schriftelijke toestemming van de grondeigenaar,
 • de burgemeester van de gemeente waar het terrein is gelegen, is akkoord ten aanzien van de openbare orde,
 • het terrein voldoet aan de eisen uit de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen,
 • het terrein is gelegen buiten 250 meter van aaneengesloten woonbebouwing (met uitzondering van de zogenaamde generieke tug-ontheffing),
 • het terrein ligt buiten aangewezen natuur- en stiltegebieden,
 • de aanvraag voldoet aan de (overige) voorschriften van de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019.

Voor modelluchtvaartuigen en RPA’s tot een gewicht van 25 kg heeft u geen ontheffing nodig. Voor het starten met vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen is evenmin een tug-ontheffing vereist. In de laatste 3 gevallen is een verklaring van geen bezwaar nodig van de burgemeester in wiens gemeente het beoogde terrein is gelegen. Bovendien dient de gebruiker de inspecteur-generaal van de ILT in te lichten voor welk terrein een verklaring van geen bezwaar is afgegeven.

Aanpak

Voor aanvragen van een TUG-ontheffing moet u het standaard TUG-aanvraagformulier gebruiken.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, die namens de provincie de aanvragen afhandelt. Voor de contactgegevens, zie de rechterkolom. Als u een email stuurt naar neemt de DCMR contact met u op.

Termijn

De DCMR beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bij de provincie bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina. Bezwaar tegen beslissing provincie.

U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank Den Haag.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam
Telefoon 010 246 80 00